marți, 10 martie 2015

Bucuresti - Interpelarea: "Regularizarea cursului râului Bahlui"Adresată:  Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, doamnei ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu.
De către:  Deputat Colegiul 10 Iași, Sorin Avram Iacoban.
Subiectul: Regularizarea cursului râului Bahlui.

Doamnă ministru, în urmă cu 15 ani de zile ieșenii erau anunțați de demararea unor proiecte foarte importante pentru Iași în ceea ce privește amenajarea unei zone de agrement pe râul Bahlui, care ar fi făcut mult mai atractiv orașul, capitală a Moldovei.  Însă acest proiect nu putea fi demarat decât după efectuarea unor lucrări specifice de regularizare a cursului râului Bahlui, lucrări care au început în anul 2011 și care au fost terminate cu întârziere în anul 2014 când Administrația Bazinală de Apă Prut -Bârlad a recepționat lucrările executate de o companie din București care fusese desemnată câștigătoare.

Lucrările respective au avut ca scop reducerea riscurilor de inundație în Bazinul Hidrografic Prut-Bârlad, având o finanțare europeană de 80 %  prin P.O. Mediu-AXA 5 Prevenirea inundațiilor și o finanțare cu capital autohton de 20 %, capitalul autohton trebuind să fie asigurat de ministerul pe care îl conduceți.

Din păcate lucrările au fost executate prost, fiind vizibile foarte multe fisuri în parapeții de beton de pe malul stâng al Bahluiului, așa cum a semnalat și presa locală. Știm că  s-au executat lucrări de remediere specifice, însă suntem îngrijorați și de celelalte lucrări efectuate ca, podețe, diguri, acumulări nepermanente sau lucrări de stabilizare a albiei.

Fără ca aceste lucrări de regularizare să fie făcute corespunzător, autoritățile din Iași nu pot demara celelalte 2 proiecte, anume amenajarea ca zonă de agrement a 2,5 km de lungime de râu între Podul de Piatră și Podul Tudor Vladimirescu, precum și derularea proiectului: “Bahluiul e-navigabil”, realizat în parteneriat cu Ministerul Societății Informaționale (realizarea unei bande de 200 de m lățime pe ambele maluri care să permită acces la internet).

Având în vedere faptul că lucrările inițiale de regularizare s-au dovedit a fi efectuate necorespunzător, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1. Care este stadiul de realizare a lucrărilor de regularizare a cursului râului Bahlui și dacă lucrările efectuate prezintă siguranță pentru populație?

2. Dacă lucrările de regularizare efectuate permit amenajarea ,în regim de agrement, a râului Bahlui, între Podul de Piatră și Podul Tudor Vladimirescu.

3. Dacă autoritățile din Iași au depus documentație pentru proiectul de amenajare pe râul Bahlui a unei zone de agrement?

Vă rugăm să ne răspundeți pentru fiecare întrebare în parte, în termenul prevăzut de lege.

Solicităm răspuns scris și oral!


Cu deosebit respect,

Deputat PSD

Sorin Avram Iacoban

Colegiul 10, Iaşi

Niciun comentariu: