joi, 26 martie 2015

Bucureşti - Declaraţia politică: "27 martie 1918 – o zi care va ramane în veci întipărită în mintea romanilor"





Distinse domnule Preşedinte,
Onorat prezidiu,
Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi !   
Cu îngăduinţa dumneavoastră astăzi vă voi prezenta declaraţia politică intitulată:

27 martie 1918 – o zi care va ramane în veci întipărită în mintea romanilor

Dragi colegi, ziua de 27 martie 1918 reprezintă primul pas în infăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, care a avut ca punct de plecare actul patriotic săvârşit de unioniştii din Basarabia ce au spus “Nu” dominaţiei străine şi au arătat prin aceasta şi românilor bucovineni şi românilor transilvăneni că nici o naţiune din lumea  nu poate să se opună visului românilor de pretutindeni anume, unirea într-un singur stat naţional, suveran şi independent. 

De-a lungul istoriei, teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost o monedă de schimb pentru marile puteri care, astfel, şi-au stabilit sferele de dominaţie în zona Mării Negre. Cu un Imperiu Ţarist aflat în plină expansiune, şi un Imperiu Otoman care nu dorea să piardă influenţa în zonă, teritoriul dintre Prut şi Nistru a constituit, de cele mai multe ori, un profitabil schimb între cele două imperii.

Până în 1812, Țara Muntenească purta numele de Basarabia însă, din 1812, Basarabia este numele dat de Imperiul Ţarist, teritoriului voievodatului Moldovei dintre Prut şi Nistru, anexat prin tratatul de la Bucureşti din 1812, tratat apărut ca urmare a încheierii războiului Ruso-Turc din 1806-1812. 

Odată cu încheierea războiului Ruso-Turc, Imperiul Ţarist a avansat, cu cinism, pretenţii teritoriale asupra celor două provincii româneşti, Moldova şi Ţara Românească. Treptat, pretenţiile s-au redus doar la Moldova, apoi doar la teritoriul dintre Nistru şi Siret, apoi doar la ţinuturile turceşti dintre Nistru şi Prut. Dar, prin tratatul de la Bucureşti, Imperiul Otoman ceda ţinuturi care nu îi aparţineau, încălcând astfel toate tratatele internaţionale în materie, desigur şi cu complicitatea celorlalte puteri. 

Odată preluate cu forţa, teritoriile româneşti dintre Nistru şi Prut au fost supuse unui proces de ştergere a istoriei româneşti a Basarabiei, acţiune dublată de un proces de rusificare accelerat. Au fost deportați români în Dobrogea și au fost aduși peste 60.000 de bulgari și găgăuzi din Bulgaria și peste 150.000 de ruși și ucrainieni, care s-au stabilit, mai ales, în orașe. Au fost deschise granițele, înregistrându-se un aflux de evrei, armeni, greci și germani. Limba oficială devenise limba rusă, iar din 1828 au fost înlocuiți toți guvernatorii români cu guvernatori militari ruși. 

În 1829, biserica este trecută din subordinea Patriarhiei Constantinopolului în subordinea Patriarhiei Moscovei, limba română, fiind interzisă în administrație. Toate acestea au culminat cu oficializarea denumirilor turcești în detrimentul celor românești: de exemplu, localitatea Tighina va dobândi numele de Bender.

După războiul Crimeii, pierdut de Rusia, o parte din teritorii și aici mă refer la Cahul, Bolgrad și Ismail, au reintrat până în 1878 în componența Moldovei, respectiv a României din 1859. Din 1850, sentimentul național românesc începe să se manifeste și în Basarabia, iar după căderea Imperiului Țarist de la finalul Primului Război Mondial, mișcarea națională a românilor din Basarabia devine una politică. 

La data de 3 martie 1917, la Chișinău se înființează Partidul Național Moldovenesc. Sfatul Țării, întrunit prima dată la 21.11.1917, având ca președinte pe Ion Inculeț, a proclamat oficial Republica Democratică Moldovenească.
Lovitura de stat din Rusia, de la 1917 executată cu complicitate germană, a dus la Pacea de la Brest-Litovsk, care a culminat cu jafurile soldaţilor armatei ruse aflate în retragere, iar fruntașii moldoveni au fost asasinați de elemente extremisto-comuniste. Sfatul Țării cheamă armata română să restabilească ordinea, iar trupele române trec Prutul, reușind eliberarea Chișinăului în ianuarie 1918, precum și ulterior, eliberarea completă a Basarabiei.

La 24 ianuarie 1918, Sfatul Țării proclamă independența teritoriului sub denumirea de Republica Democratică Moldovenească. Deși și-a proclamat independența, țara era atacată frecvent de elemente rebele de dincolo de Nistru, iar ulterior apar pretenții teritoriale și din partea Ucrainei, care recent își proclamase și ea independența. Astfel, singura soluție viabilă era unirea cu România, fapt pentru care apar moțiuni de unire din diferite județe, ca de exemplu: Soroca și Bălți. 

În acest context, la 27 martie 1918, cu 86 de voturi pentru, 36 împotrivă, 3 abțineri și 13 absenți, a fost hotărâtă unirea condiționată în 11 puncte a Basarabiei cu România. Președintele Sfatului Ţării a fost ales omul politic Constantin Stere, fiind apoi urmat de Pantelimon Halipa.

A doua sesiune a Sfatului Ţării și-a ținut lucrările între 25 și 27 noiembrie 1918 când, după aprobarea reformei agrare pentru Basarabia, s-a votat o moțiune prin care, de data aceasta, se aproba unirea fără condiții cu România. In toamna anului 1919 au avut loc primele alegeri parlamentare din Basarabia, fiind desemnați un număr de 90 de deputați  și 35 de senatori care, la data de 20 decembrie 1919, alături de reprezentanții altor regiuni românești, au ratificat Actele Unirii aprobate de Sfatul Ţării, Congresul Național din Bucovina și Congresul Național din Transilvania. Având ca inspirație modelul patrioților români din Basarabia, în noiembrie 1918, cei 100 de membri aleși în Congresul Național al Bucovinei emit și ei o rezoluție de unire necondiționată cu Regatul României, beneficiind de votul deputaților români, germani și polonezi, însă fără susținerea celor 13 aparținând minorității ucrainiene. 

Dragi colegi, am răsfoit acestă pagină de istorie pentru a sublinia, încă o dată, rolul fundamental  pe care l-au avut românii basarabeni la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Deși supuși unui proces de rusificare intens, românii dintre Prut și Nistru nu și-au pierdut identitatea și conștiința națională, servind drept exemplu pentru românii bucovineni și românii transilvăneni. Fără jertfa românilor basarabeni și fără curajul acestora de a se opune, atât Imperiului Țarist cât și Imperiului Otoman, cu siguranță nu ar mai fi existat 1 decembrie ca zi a Marii Uniri, iar România ar fi rămas, probabil, la limitele teritoriale de după 1878. Tocmai pentru aceasta, dragi colegi, nu trebuie să uităm niciodată faptul că Basarabia este pământ românesc, iar ziua de 27 martie 1918 trebuie să rămană adanc intipărită în mintea romanilor de pretutindeni.

Vă mulțumesc pentru atenţie!

Deputat PSD 

Sorin Avram Iacoban

Colegiul 10, Iaşi

Niciun comentariu: