joi, 2 aprilie 2015

Bucureşti - Declaraţia politică: "Disciplina Religie se va studia, în continuare, în școlile românești"    Distinse domnule Preşedinte,
    Onorat prezidiu,
    Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi!   
    Cu îngăduinţa dumneavoastră, astăzi voi prezenta declaraţia politică intitulată:

Disciplina Religie se va studia, în continuare, în școlile românești.

   Dragi colegi, săptămâna trecută Comisia pentru Învățământ Știință, Tineret și Sport precum și Comisia Juridică de Disciplină și Imunități, în ședința comună, au hotărât asupra modificării art. 18 din Legea 1/2011 ținând cont de criticile formulate de Curtea Constituțională a României, care a considerat că formularea de până acum ar aduce atingere libertății de conștiință a elevului major sau a părintelui sau tutorelui major în ceea ce privește reprezentarea intereselor minorului. Evident, comisiile reunite au ținut cont, pe lângă hotărârea Curții Constituționale și de jurisprudență C.E.D.O. în materie, in viziunea CEDO statele care au prevăzut în propria legislație, ca discipină obligatorie sau ca disciplină opțională, studiul religiei, chiar în forma confesională, nu au adus atingere Drepturilor Omului ci au impus astfel un minim de garantie pentru cei care nu doresc sa să studieze această materie, garanție sub forma retragerii de la studiu.

   CEDO nu a considerat vătămătoare, pentru conștiința celui ce uzează de acest drept, de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Constituțională a României a derogat de la jurisprudența C.E.D.O., fapt pentru care art. 18 din Legea 1/2011 a fost găsit ca fiind neconstituțional.

   Cu maximă urgență dar cu atenție deosebită, Comisiile reunite au reparat textul legal respectând întocmai criticile Curții Constituționale, dar respectând și dreptul celor peste 90% dintre elevi, care în nume propriu sau prin reprezentanții lor majori au hotărât că doresc să participe în continuare la studierea acestei discipline școlare.

   Nu în ultimul rând, Comisiile reunite au trebuit să hotărască asupra unui text de lege care să fie în acord și cu art. 32 alin. 7 din Constituție, care precizează că, în școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege.

   Textul nou stabilit este în acord și cu Decizia Curții Constituționale și cu jurisprudența C.E.D.O. și cu dorința de studiu a copiilor înmatriculați sau a părinților care le reprezintă interesele și cu voința “constituționalistului” român, având ca inițiatori toți membrii Comisiei de Învățământ Știință, Tineret și Sport. Astfel, copii majori sau reprezentanții copiilor minori vor avea obligația să facă o cerere pentru a putea participa la cursurile acestei discipline școlare, cererea echivalând cu o înscriere efectivă. De asemenea, actului juridic al înscrierii la cursuri îi corespunde și actul juridic al renunțării la cursuri sau actul juridic al reînscrierii la cursuri. Opțiunea cu privire la aceste cursuri se face la începutul procesului de învățământ și nu pentru fiecare început de an școlar, deoarece decizia Curții Constituționale nu atingea acest aspect, comisiile reunite ferindu-se astfel de o suprareglementare.

   Pentru că au existat critici cu privire la aspectul enunțat mai sus, Comisiile reunite au trebuit să gândească acest text tocmai în eventualitatea prevenirii unor eventuale litigii de dreptul muncii cu profesorii care ar fi semnat contracte de muncă dar ar fi rămas, între timp, fără catedre, datorită opțiunilor ulterioare făcute de elevi sau reprezentanții lor legali.

   De asemenea, Comisiile au tranșat și punctul de vedere conform căruia, prin aplicare la dispozițiile Codului Civil în materie, după vârsta de 14 ani minorii trebuie să hotărască singuri dacă participă sau nu la ora de religie.

   Comisiile au îmbrățișat însă punctul de vedere al subsemnatului, conform căruia, de la vârsta de 14 ani minorii au o capacitate limitată de exercițiu, legea permițându-le să facă anumite acte de administrare dar nu de dispoziție, opțiunea pentru studiul unei discipline școlare fiind un act de dispoziție. De asemenea, capacitatea de exercițiu limitată a minorului nu poate avea efecte asupra instituției reprezentării intereselor legale ale minorului, până la vârsta de 18 acesta urmând să fie asistat de reprezentantul legal în toate deciziile luate, decizii care nu își pot produce vreun efect fără acordul reprezentantului legal, în materie civilă existând doar o singură excepție, anume aceea a dobândirii capacității depline de exercitiu prin intermediul căsătoriei si aceasta cu dispensa.

   Din susținerile celorlalți membri ai comisiilor s-a conturat și ideea că dreptul prevăzut în Codul Civil nu concurează cu situația discutată, în Codul Civil fiind vorba de dreptul minorului ca, după 14 ani, să își aleagă singur religia, în speța noastră fiind vorba de cu totul altceva, de opțiunea făcută pentru o disciplină școlară denumită “Religie”, astfel încât dispozițiile din Codul Civil invocate în critica textului hotărât de Comisiile reunite nu poate produce efecte juridice.

   Dragi colegi, consider că prin acțiunea membrilor celor două Comisii s-a realizat o reparație morală pentru cei peste 90% dintre elevi care în nume propriu sau prin intermediul reprezentanților legali, au optat pentru studiul acestei discipline școlare, înțelegând exact faptul că studiul acestei discipline modelează caractere și pregătește oamenii pentru viața în societate.

Vă mulțumesc pentru atentie!

Deputat PSD

Sorin Avram Iacoban

Colegiul 10, Iaşi

Niciun comentariu: