marți, 8 aprilie 2014

Bucureşti - Declaraţia politică: "Un gând bun de ziua internaţională a Rromilor"

Distinse domnule Preşedinte,Onorat prezidiu, 
Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi!    
Cu îngăduinţa dumneavoastră, astăzi voi prezenta declaraţia politică intitulată:
 
Un gând bun de ziua internaţională a Rromilor

Dragi colegi, în 1971 la Londra, odată cu desfăşurarea primului Congres Internaţional al Rromilor a fost declarată ziua de 8 aprilie, Ziua Internaţională a Rromilor, adoptându-se totodată şi steagul internaţional al rromilor precum şi imnul internaţional al etniei “Gelem, gelem”. În 1990 odată cu desfăşurarea Congresului Mondial al Rromilor “Comisia Lingivstică a Uniunii Internaţionale a Rromilor” a oficializat alfabetul internaţional standardizat al limbii rromanii, decizia fiind semnată de 17 specialişti în domeniu, din diferite ţări, în prezenţa unui observator UNESCO.

În anul 2002, de 8 aprilie s-a sărbătorit jubileul milenar reprezentând 1000 de ani de la prima atestare documentară a rromilor în Europa. Prima atestare documentară a rromilor de pe teritoriul României datează din anul 1385 în timpul domnitorului Dan I al Ţării Româneşti. De la prima atestare documentară până la mijlocul secolului al XIX –lea, etnia rromă a dus un proces dificil, relativ şi îndelungat de dezrobire şi câştigare a propriei identităţi sociale. În acest sens, la 20 februarie 1856 “Legiurea pentru emaciparea tuturor ţiganilor din Principatul Ţării Româneşti” elibera ultima categorie de robi rromi.

În zilele noastre, autorităţile naţionale, în acord cu tendinţa europeană în materie au depus eforturi considerabile pentru integrarea socială a minorităţii rrome. În această ordine de idei a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Rromi, ca şi structură guvernamentală de reprezentare a rromilor în plan naţional.

Agenţia Naţională pentru Rromi are în portofoliu aplicarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea tutror măsurilor din domeniile sectoriale de intervenţie socială cuprinse în strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români, aparţinând minorităţii rromilor pentru perioada 2012 – 2020, document aprobat prin H.G. 1221 / 14.12.2011. Astfel, Agenţia guvernamentală a încheiat acorduri cu diferite instituţii la nivel naţional, european sau mondial căutând ca să uşureze drumul pentru integrare socială a minorităţii etnice. 

Menţionăm acordul încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin A.N.O.F.M. care a organizat pentru rromi programul “Caravana ocupării”. De asemenea menţionăm şi o serie de acorduri încheiate cu Fundaţia pentru o societate deschisă, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării sau Ministerul Educaţiei Naţionale în ceea ce priveşte şcolarizarea etnicilor rromi sau reşcolarizarea acestora prin programul “Şansa a doua”.

Agenţia Naţională pentru rromi a încheiat de asemenea acorduri şi cu O.S.C.E. în ceea ce priveşte Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, având ca scop înfiinţarea unor centre de sprijin social, pentru integrarea socio-economică a rromilor. Nu trebuie să uităm nici de parteneriatul semnat cu Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, pentru formarea unui grup de lucru pentru politicile publice în ceea ce priveşte rromii din România.

Ca urmare a grijii manifestate faţă de această minoritate etnică, Agenţia Naţională pentru Rromi a semnat la data de 17 noiembrie 2010 un protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, un document ce vizează protecţia drepturilor cetăţenilor români de origine rromă aflaţi în Franţa. 

Şi nu în ultimul rând trebuie să menţionăm Summit-ul Uniunii Europene care a avut loc la Bruxelles pe tema: “Integrării sociale a rromilor”, în cadrul căruia reprezentanţi ai Comisiei Europene au subliniat eforturile concrete ale României în procesul de integrare socială a rromilor.

Dragi colegi, având în vedere faptul că astăzi rromii îşi serbează Ziua Internaţională, exprim pe această cale un gând bun faţă de membrii acestei minorităţi etnice care în ultima perioadă au manifestat un real interes de recâştigare a respectului într-o societate civilizată.

Vă mulţumesc !

Cu respect,

Deputat PSD

Sorin Avram IACOBAN

Colegiul 10 Iaşi
Niciun comentariu: