vineri, 20 februarie 2015

Bucureşti - Interpelare către Ministerul JustiţieiInterpelare

Adresată: Ministerului Justiţiei.
În atenţia: Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
De Către: Deputat Colegiul 10 Iaşi, Sorin Avram Iacoban.
Subiectul: Interpelarea vizează respectarea drepturilor omului în Penitenciarele din România, raportat la standadele C.E.D.O. .

   Domnule ministru, în luna februarie 2015 am înaintat o interpelare către ministerul pe care îl conduceţi cerând date cu privire la felul în care vede Ministerul Justiţiei o reformă în domeniul execuţional penal, anume respectarea drepturilor celor condamnaţi. Insistăm în interpelarea anterioară pe faptul că România a fost condamnată, în dese rânduri, datorită nerespectării standardelor C.E.D.O. în materia drepturilor condamnaţilor, concretizând asupra problemei că indicele de ocupare a penitenciarelor este undeva  de peste 150%, raportat la spaţiul minim  de 4 mp necesari fiecărui deţinut.

   Mai mult, în unele penitenciare indicele de ocupare este de peste 200%, aşa cum rezultă şi din raportul anual publicat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Cu alte cuvinte, în România este un deficit de aproximativ 11.000 de locuri, ceea ce ar însemna, pentru respectarea standardelor C.E.D.O., un număr de minim 8 penitenciare noi.

   Din informaţiile strânse între timp, am aflat că Ministerul ar avea în plan construirea a două Penitenciare noi, în zona de sud a ţării, deşi dacă facem o raportare la domiciliul celor condamnaţi vom vedea că, în majoritate aceştia domiciliază în cele 8 judeţe ale Moldovei.

   În altă ordine de idei, nu am reuşit să găsim o statistică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de unde să rezulte care sunt cheltuielile pe fiecare deţinut în parte (pe fiecare penitenciar în parte) şi apoi defalcat pe diferite categorii ca: îmbrăcăminte, învăţământ, hrană, reintegrare socială, servicii religioase, deşi acestea sunt informaţii publice. Mai mult, am aflat că sumele alocate pe fiecare deţinut sunt diferite de la un penitenciar la altul, fără o justificare legală.

   Nu am găsit lămuriri nici la problema schemei de personal, dacă aceasta este făcută raportat la numărul deţinuţilor conform standardelor C.E.D.O. sau a propriei legislaţii în vigoare sau dacă această schemă vizează numărul real, indicele de ocupare în fapt pentru fiecare penitenciar. 

   Din Raportul anual publicat de Penitenciarul Iaşi am văzut că instituţia amintită, deşi are un deficit mare de personal, a fost nevoită să renunţe la încă 47 de posturi în baza unei ordonanţe care ulterior a fost declarată neconstituţională după ştiinţa noastră. Deşi declarată neconstitutională, ordonanţa îşi produce în continuare efectele, personalul disponibilizat nefiind încadrat din nou în schema de personal.

   Raportat la penitenciarele din zona Moldovei, cu excepţia Penitenciarului Spital, am aflat că există un deficit major de personal medical calificat, 2 medici neputând să acopere necesităţile medicale din 8 judeţe. Mai mult, se pare că cei doi medici aparţin de acelaşi penitenciar, anume Penitenciarul din Iaşi.

   Şi nu în ultimul rând, din informaţiile publice care se găsesc în format electronic, nu am reuşit să determinăm faptul dacă se asigură condiţii de hrană speciale pentru bolnavii confirmaţi cu boli cronice care necesită regim alimentar şi pentru deţinuţii de alte confesiuni religioase, cărora le este interzis consumul de anumite alimente.

   Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne răspundeţi la următoarele întrebări:

1.Care sunt cheltuielile pe fiecare deţinut în parte, pe zi şi pe lună, defalcate pe următoarele categorii: cheltuieli de hrană, cheltuieli cu îmbrăcămintea, cheltuieli cu medicamentaţia, cheltuieli cu serviciul religios, cheltuieli cu reintegrarea socială, cheltuieli de învăţământ ?

Vă rugăm să ne precizaţi la acest punct dacă sumele sunt aceleaşi pentru fiecare penitenciar în parte şi dacă nu, care sunt aceste sume pentru fiecare din Penitenciarele administrate.

2. În funcţie de ce criterii este făcută schema de personal, în funcţie de numărul de deţinuţi conform dispoziţiilor legale sau în funcţie de numărul real de deţinuţi din penitenciare?

Vă rugăm ca la acest punct, pentru fiecare penitenciar în parte să ne precizaţi numărul de deţinuţi, numărul de personal care îşi desfăşoară activitatea la Penitenciar şi raportul deţinut/personal. La raportul deţinut/personal vă rugăm să vă raportaţi la personalul care se ocupă de paza şi ordinea din penitenciar!

3. Câte Penitenciare sunt vizate a fi construite în următorii 3 ani, în ce zone concret determinate şi dacă la propunerea zonei în vederea construirii penitenciarului s-a avut în vedere şi statistica domiciliului deţinuţilor sau doar anumite interese de ordin financiar ?

Vă rugăm ca la acest punct să ne prezentaţi o statistică cu domiciliile celor deţinuţi pe fiecare judeţ al ţării.

4. Dacă disponibilizările din domeniul penitenciar au avut la bază un act normativ declarat ulterior neconstituţional, dacă da de ce nu se revine la schema anterioară de personal, cunoscut fiind faptul că efectele unui act normativ declarat neconstituţional nu se mai pot produce?

5. Dacă se pot asigura condiţii de alimentaţie pentru cei cu boli cronice care necesită regim, sau pentru cei de o confesiune religioasă care au interdicţie faţă de consumul anumitor alimente, dacă sunt cheltuieli suplimentare pentru aceasta sau dacă cheltuielile necesare se desprind din totalul cheltuielilor cu privire la hrana deţinutului?

   Solicităm raspuns scris şi oral, în termenul prevăzut de lege, răspuns pe fiecare punct în parte, cu posibilitate de conexare a celor două interpelări cu obiect similar adresate dumneavoastră.


Cu deosebit respect,

Deputat PSD

Sorin Avram Iacoban

Colegiul 10, Iaşi

Niciun comentariu: