marți, 23 septembrie 2014

Bucuresti - Întâlnire bilaterală România - Kenia

Am primit astăzi, în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, delegaţia parlamentară din Kenia, compusă din deputaţii dr. Susan K. Chebet şi Joseph Gitari.

Oaspeţii au prezentat o sinteză a modului în care este structurat şi susţinut sistemul de învăţământ kenian. Din această prezentare, a impresionat în mod deosebit, informaţia conform căreia Kenia alocă, anual, nu mai puţin de 30% din bugetul naţional nevoilor educaţiei, ceea ce dovedeşte importanţa pe care o acordă sistemului educaţional, cu toate că, din cauza nevoilor multiple, sistemul universitar este de multe ori subfinanţat.


Partea keniană s-a arătat foarte interesată de posibilitatea stabilirii unor relaţii de schimburi bilaterale care să ofere ocazia cadrelor didactice universitare din România de a pregăti specialişti în universităţile keniene în diferitele domenii ale cercetării ştiinţifice, în minerit, în domeniul informaticii, al exploatărilor petroliere sau în cel al industriei textile. 


De asemenea, deoarece guvernul kenian intenţionează să demareze un amplu program de informatizare a învăţământului primar, partea keniană consideră că experienţa României în acest domeniu ar putea fi de un real ajutor în finalizarea cu succes a acestui demers şi îşi exprimă disponibilitatea încheierii unui acord interguvernamental în acest sens.  


La rândul nostru, ne-am arătat deosebit de interesaţi de propunerile parlamentarilor kenieni, asigurând oaspeţii de întregul sprijin în planul cooperării interparlamentare şi exprimându-ne convingerea că şi solicitările de colaborare care vizează ministerele de resort din cele două state se vor finaliza, de asemenea, cu acelaşi succes.  

Niciun comentariu: